CHÍNH sách bảo mật

1. Mục tiêu và phạm vi thu thập

Việc thu thập thông tin cá nhân chủ yếu trên Website Balocaocap.vn bao gồm: điện thoại, mailhọ và tên, địa chỉ của Khách hàng. đây chính là các thông tin mà chúng tôi cần Khách hàng cung cấp khi mua hàng để bảo đảm quyền lợi cho Khách hàng. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Mang đến các thông tin khuyến mãi, đơn đặt hàng, thư cảm ơn… đến Khách hàng.
  • Liên hệ và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục tiêu xác nhận và liên lạc xoay quanh đến giao dịch tại Balocaocap.vn.
  • Balocaocap có trách nhiệm cộng tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Đối tượng được tiếp xúc với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Nhân viên của tổ chức
  • Theo yêu cầu của đơn vị nhà nước có thẩm quyền

4. Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Balocaocap.vn.

5. Địa chỉ của cơ quan thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

  • Địa Chỉ: 160 đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Tel: 0782 333 399 (Tư vấn hỗ trợ miễn phí)
  • Email: Balocaocap@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp xúc và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này khi không mong muốn dùng bất kỳ dịch vụ nào tại Balocaocap.vn qua hòm thư tiếp nhận thông tin: Balocaocap@gmail.com

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Balocaocap@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời nguyên nhân và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin ảnh hưởng đến password truy tìm của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. nếu dùng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Web đang mở.